Sign the Boycott Pledge in:
English | Arabic | Czech | Dutch | French | Hebrew | Spanish

Sign the AHAVA Boycott Pledge - Hebrew

הצהרת מחויבות לחרם על מוצרי אהבה

אנא הצטרפו אלינו והחרימו את מוצרי הקוסמטיקה של אהבה - מעבדות ים המלח.

אהבה מבטיחה "סודות יופי מים המלח". ואולם, הסוד האמיתי הינו אמת מכוערת - מוצריה מיוצרים בהתנחלות הישראלית הבלתי חוקית מצפה שלם בגדה המערבית הכבושה.

44% מן הבעלות על החברה מצויים בידי שתי התנחלויות - מצפה שלם וקלי"ה - שמרוויחות ישירות ממכירותיה של אהבה. כל ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית מהוות הפרה של החוק הבינלאומי. אל תלכו שולל אחר התווית "תוצרת ישראל" - כאשר אתן/ם קונות/ים את מוצרי הקוסמטיקה של אהבה, אתן מסייעות/ים במימון הרס התקווה לעתיד של שלום וצדק, הן לפלסטינים והן לישראלים. הצטרפו למסע החרם הבינלאומי נגד מוצרי אהבה. חתמו על הצהרת המחויבות.

סמנו ליד המשבצת:

 

אני מתחייב/ת להחרים את מוצריה של אהבה - מעבדות ים המלח

Will you sign?